Dla Kandydatów

Zostań Członkiem elitarnej grupy niezależnych właścicieli polskich Centrów Ogrodniczych, którzy już wiedzą, że poprzez współpracę można osiągnąć znacznie więcej, aniżeli samodzielnie.

Zostań Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Centrów Ogrodniczych!

Składka

Polskie Stowarzyszenie Centrów Ogrodniczych jest organizacją, która została powołana aby zrzeszać właścicieli podobnie działających firm, wspomagać biznes skupionych w niej Członków oraz propagować rozwój zieleni, a tym samym wpływać na podnoszenie estetyki naszego otoczenia.

Najważniejsze cele Stowarzyszenia:

1. Doskonalenie poziomu usług proponowanych przez Centra Ogrodnicze,

2. Podejmowanie działań w celu uzyskiwania korzystnych rozwiązań prawnych i systemowych

3. Podnoszenie kwalifikacji i etyki zawodowej prowadzących centra ogrodnicze

4. Działania na rzecz upowszechniania i rozwoju Centrów Ogrodniczych

***

Korzyści z przynależności do PSCO:

1. Wspólne akcje promocyjne 

2. Możliwość wpływania na ceny usług

3. Szkolenia dla pracowników i właścicieli centrów ogrodniczych

4. Informacja o centrum na stronie internetowej Stowarzyszenia

5. Działania integracyjne dla Członków Stowarzyszenia obejmujące m.in.

6. Tematyczne wyjazdy studyjne

7. Coroczne spotkania członków PSCO

8. Wymiana doświadczeń i współpraca w ramach grupy

9. Specjalne oferty od producentów 

10. Współpraca i wzajemna pomoc Członków Stowarzyszenia

11. Współpraca z innymi branżowymi organizacjami

12. Udzielanie rekomendacji dla wszystkich Członków i firm współpracujących ze Stowarzyszeniem

***
 
Zasady przyjmowania do Polskiego Stowarzyszenia Centrów Ogrodniczych

O przyjęciu w poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd po zapoznaniu się z pisemną deklaracją kandydata będącego aktualnie lub w przeszłości właścicielem Centrum Ogrodniczego lub uczestniczącego w zarządzaniu Centrum Ogrodniczym.

Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może być każda osoba fizyczna lub prawna, która uzasadni swoje zainteresowanie działalnością Centrów Ogrodniczych i zadeklaruje swoją pomoc dla Stowarzyszenia.

Przyjęcie nowych Członków odbywa się na Posiedzeniu Zarządu po uzyskaniu przez Zarząd opinii o kandydacie.

Po zapoznaniu się ze statutem, wypełnioną deklarację wraz z ankietą należy przesłać do Biura PSCO. Kontakt w sparwie otrzymania formularzy: biuro@psco.org.pl.