• Kruszewo - rewitalizacja przestrzeni parkowej

  Będąc orędownikami i popierając takie inicjatywy jak przygotowywaną przez Fundację Dziedzictwa i Rozwoju Regionalnego rewitalizację przestrzeni parkowej  obiektu pałacowo-parkowego w Kruszewie, chcielibyśmy podziękować Szkółce Bąblin - Panu Andrzejowi Kujawie za odpowiedź na nasz apel i przekazanie roślin do nasadzeń podczas pierwszego etapu działań w Kruszewie.

  nsmail-2

 • Samochody firmowe - nowe zasady VAT

  Od 1 kwietnia 2014 roku weszły w życie nowe regulacje dotyczące odliczania podatku VAT od samochodów. Wprowadzono 2 stawki: 50% i 100%. Z zasady VAT od zakupu (w tym leasingu) i wydatków na każde auto zarejestrowane na firmę podlega odliczeniu w wysokości 50%, zaś w wyjątkowych przypadkach podatnik będzie miał możliwość odliczenia pełnej wartości podatku VAT.

  Podatnikowi przysługuje prawo do odliczania 100% VAT od faktur zakupu lub leasingu oraz od pozostałych faktur (wydatki eksploatacyjne, paliwo) jeśli auto jest w 100% służbowe ze względu na jego konstrukcję lub sposób użytkowania:.

  1. Konstrukcja samochodu:

  - pojazdy specjalne (koparki, wywrotki, ładowarki)

  - pojazdy z jednym rzędem siedzeń, z zamkniętą częścią ładowną, stanowiące konstrukcyjnie jedną całość (wielozadaniowe, typu van) - VAT-1

  - pojazdy z jednym rzędem siedzeń z otwartą częścią ładowną, stanowiące konstrukcyjnie jedną całość (typu truck) - VAT-3

  - pojazdy z jednym rzędem siedzeń i częścią ładowną stanowiącą osobny element konstrukcyjny - VAT-4

  /Zaświadczenia o spełnieniu VAT-1, VAT-3 i VAT-4 wydają okręgowe stacje diagnostyczne, z tym, że zaświadczenia wydane przed 1. kwietnia nie tracą ważności/

  2. Sposób użytkowania:

  Wszystkie pozostałe pojazdy, które na podstawie wewnętrznych procedur przedsiębiorstwa użytkowane są w 100% w celach gospodarczych i w stosunku do których prowadzona jest szczegółowa ewidencja przebiegu pojazdu. W tym przypadku konieczne jest zgłoszenia takiego pojazdu do Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego (na druku VAT-26).

  WAŻNE: Możliwość uznania pojazdu za użytkowany w 100% dla celów firmowych została odebrana podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania.

  Warto podkreślić, że prawo do 50% odliczania VAT nie dotyczy faktur za paliwo. Taka możliwość pojawi się dopiero 1 lipca 2015 roku. Do tego czasu VAT może zostać odliczany wyłącznie od faktur zakupu / leasingu oraz od wydatków na eksploatację pojazdu i nie ma znaczenia, czy podatnik wykorzystał już dotychczas obowiązujący limit (60%, nie więcej, niż 6.000 zł) - od 01.04.2014 wszystkich obowiązują nowe zasady.