Majątek Stowarzyszenia

§ 23

1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości i ruchomości oraz fundusze pochodzące ze składek członkowskich, dotacji, darowizn i zapisów.
2. Majątek Stowarzyszenia służy realizacji jego statutowych celów.

Powrót do spisu treści...