• XIV Walne Zgromadzenie Członków PSCO

   

  W dniach od 9 do 11 listopada 2012 r. odbyło się XIV Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Centrów Ogrodniczych. Zjazd, który odbył się w Opalenicy, poświęcony był kilku ważnym dla Stowarzyszenia tematom. Pierwszego dnia skupiono się na sprawach formalnych - zatwierdzono sprawozdanie finansowe za poprzedni rok finansowy, a Prezes PSCO przedstawił szczegółowo zakres pracy wykonanej przez Zarząd i Biuro Stowarzyszenia oraz nakreślił plan działań na rok następny.

  Kolejna część spotkania poświęcona była dyskusji na temat obecnej sytuacji na rynku ogrodniczym, kierunków zachodzących zmian i potrzeb reagowania na nie przez właścicieli Centrów Ogrodniczych. Członkowie PSCO mieli okazję wysłuchać wystąpienia przedstawicieli dużej zagranicznej organizacji zakupowej, która podzieliła się z Delegatami swoim doświadczeniem i metodami pracy. Podsumowano także pracę grupy  Członków PSCO, która wytyczyła kierunki  działań niezbędne dla utrzymania konkurencyjności Centrów Ogrodniczych. Dyskusja skupiała się tych obszary działań, które potrzebują głębszej analizy i wypracowania wspólnej polityki działania. Uczestnicy Zjazdu podzielili się na grupy robocze i w mniejszych zespołach pracowali nad tematami wymagającymi szczegółowych ustaleń.

  Walne Zgromadzenie zostało uwieńczone szkoleniem przeprowadzonym przez przedstawicieli Firmy Eko Cykl, organizacji zajmującej się odzyskiem i recyklingiem opakowań. Prelekcja dotyczyła głównie  tematyki opłaty produktowej i innych obowiązków przedsiębiorców wynikających z ustaw związanych z ochroną środowiska.

 • ZIELEŃ TO ŻYCIE 2012

   

  W niedzielę 26 sierpnia 2012 roku w Warszawie zakończyła się 20-ta Jubileuszowa Wystawa ,,ZIELEŃ TO ŻYCIE” organizowana przez Związek Szkółkarzy Polskich i Agencję Promocji Zieleni. W targach wzięło udział 300 wystawców z 12 krajów: Polski, Belgii, Danii, Holandii, Francji, Litwy, Łotwy Niemiec, Republiki Czeskiej, Słowacji, Węgier i Włoch. Odwiedziło je 17.000 osób w tym 5.500 profesjonalistów.

  Większość zawodowo zainteresowanych targami gości odwiedziła je w piątek i w sobotę. Wystawcy pozytywnie oceniali ilość pozyskanych kontaktów z poszczególnych grup odbiorców - przedstawicieli handlu, architektów krajobrazu, innych producentów. Podkreślali większą liczbę gości z Rosji i innych krajów z byłego Związku Radzieckiego, a także dość odległych azjatyckich kierunków jak Kirgizja czy Kazachstan.

  Mocnym punktem dla wielu wystawców była możliwość kontaktów biznesowych pomiędzy wystawcami z różnych sektorów. W tym roku zaowocowały one nie tylko specjalnymi ofertami pomiędzy uczestnikami targów, ale też pomysłami na kolejne innowacje.

  Wystawie towarzyszyły także konferencje dla profesjonalistów. Skierowana do Centrów Ogrodniczych konferencja z gościem specjalnym Erwinem Meierem-Honeggerem zgromadziła ponad 150 uczestników z Polski, Rosji, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Węgier, Kazachstanu. Konferencja dla zieleni publicznej, która rozpoczęła się już w czwartek przed Wystawą – 100 osób, zaś sobotnia  konferencja dla architektów krajobrazu - 200 osób z Polski, Rosji, Białorusi, Kazachstanu i Norwegii. Jej gościem specjalnym był John Brookes - jeden z najbardziej znanych na świecie projektantów i ikona brytyjskiego stylu projektowania.

  Dużym zainteresowaniem cieszyły się nowości – zgłoszone do towarzyszących Wystawie konkursów – "Nowości" i "Zielony Laur".