image
ul. Poznańska 15, 62-005 Owińska k/Poznania

2013 Listopad

Nowy Zarząd PSCO

W dniach 6-8 listopada, w Ołtarzewie, odbyło się XV Walne Zgromadzenie Członków PSCO. Jednym z kluczowych punktów obrad był wybór władz Stowarzyszenia na kadencję 2013-2016. Decyzją Walnego Zgromadzenia, Prezesem pozostał Leszek Kurowski, zaś w skład Zarządu weszli: Marzena Bartosiewicz, Tomasz Michalik, Tomasz Sobieraj i Konrad Pawlak. Członkowie Stowarzyszenia mieli także okazję do wzięcia udziału w

Continue Reading...