image
ul. Poznańska 15, 62-005 Owińska k/Poznania

CENTRUM OGRODNICZE – Konferencja

CENTRUM OGRODNICZE – Konferencja

W dniu 30. sierpnia 2013 odbędzie się konferencja szkoleniowa pt. “CENTRUM OGRODNICZE – Spełnienie Potrzeb Klienta”, która towarzyszyć będzie 21. Międzynarodowej Wystawie “Zieleń to Życie”. Polskie Stowarzyszenie Centrów Ogrodniczych, będące Partnerem tego wydarzenia już dziś serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do zgłaszania swojego udziału.  

Jak pisze p. Joanna Filipczak, Koordynator konferencji z ramienia Agencji Promocji Zieleni: „W tym roku uczestnicy będą mieli unikalną okazję zyskania nowych inspiracji, dzięki poznaniu oczekiwań konsumentów i przyjrzeniu się z bliska wynikom audytu przeprowadzonego w polskich centrach ogrodniczych – różnej wielkości, w różnej lokalizacji i charakterze. Pozyskane metodą „tajemniczego klienta” informacje, a także płynące z nich wnioski i propozycje rozwiązań osadzone w polskich realiach będą okazją do poszerzenia Państwa wiedzy oraz niewątpliwą inspiracją do działań we własnych placówkach. 

Audyt zrealizowany został w maju 2013 przez BMJ Doradztwo Personalne przy udziale partnerów z Polskiego Stowarzyszenia Centrów Ogrodniczych. Odwiedzając centra ogrodnicze audytorzy brali pod uwagę i ocenili kluczowe dla klientów kwestie dotyczące szerokości asortymentu, jakości, profesjonalizmu obsługi, warunków zakupu. Wchodząc w rolę kupujących wykorzystali jednocześnie swoje kompetencje zawodowe. 

Uzyskaliśmy w ten sposób bezcenną dla każdego właściciela centrum ogrodniczego wiedzę o potrzebach i preferencjach polskich konsumentów. Pozyskane informacje, wynikające z nich wnioski i rozwiązania zostaną Państwu przedstawione podczas konferencji. Omówione zostaną zagadnienia: dojazd i lokalizacja, miejsce i rozplanowanie centrum, kompetencja pracowników i poziom obsługi klientów, oferta i asortyment, rozwiązania, pomysły i inspiracje wspomagające sprzedaż, wizerunek w internecie i na Facebooku. 

W programie także: prezentacja mechanizmów funkcjonujących w sieciach typu DIY. Prelegent (p. Paweł Koziołkiewicz) – z wieloletnim doświadczeniem zarządzania w tego typu placówce przedstawi krótką analizę ich funkcjonowania w odniesieniu do centrów ogrodniczych, koncentrując się głównie na różnicach, które można przełożyć na atuty tradycyjnych placówek ogrodniczych”.

Zapraszamy do uczestnictwa! Zgłoszenia należy przesłać faksem, mailem, pocztą lub internetowo (zakładka “seminaria i konferencje” na stronie www.zielentozycie.pl do dnia 15. sierpnia 2013 roku.  

Konferencja odbędzie się 30. sierpnia 2013 roku, w godzinach 14.00 – 17.00 w Centrum EXPO XXI, przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

 

Call Now Button