image
ul. Poznańska 15, 62-005 Owińska k/Poznania

Rok 2019 – Rokiem Lipy.

Rok 2019 – Rokiem Lipy.


Polskie Stowarzyszenie Centrów Ogrodniczych wraz z Górnołużyckim Stowarzyszeniem Pszczelarzy, Wydawnictwem Pasieka24.pl i wieloma innymi miłośnikami pszczół i miodu prowadzi ogólnopolską akcję 

Nie ma lipy! 
Sprzyjąjąc pszczołom zachęcać będziemy do sadzenia lip – drzew, które są ważnym pożytkiem dla pszczół.

Sadźmy lipy i rozkoszujmy się smakiem lipowego miodu!


Rok 2019 okrzyknęliśmy rokiem lipy. PSCO partnerując akcji Nie ma lipy! namawia do nasadzeń lip. 

Pomysł ogólnopolskiej kampanii plakatowej wspartej o media społecznościowe zachęcającej do sadzenia lip, zrodził się ok. 2,5 roku temu.
Spożycie miodu lipowego, którego smak kojarzony jest z polskimi smakami z dzieciństwa nie maleje,  ale od lat w Polsce wycinane są stare drzewostany, a nowych nasadzeń lip niestety nie ma.

Nadeszła pora, by to zmienić – dotrzeć do szerokiego grona odbiorców podkreślając problem, uświadamiać, kształtować wiedzę, postawy i działać! Akcja  ma uświadomić o konieczności dbania o pożytki, ma za zadanie skłonić do nasadzeń nie tyko lip, ale też innych roślin miododajnych. Kolejnym celem jest poprawa bazy poużytkowej w Polsce, w krótszym i dłuższym okresie, w zależności od rodzaju wykorzystanych do nasadzeń roślin.
Już w 2017 i 2018 roku Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy wykonało w ramach akcji „Nie ma lipy!” ponad 650 sztuk nasadzeń szczepionych lip na terenie byłego województwa jeleniogórskiego.


Akcja „Nie ma lipy!” ma charakter non-profit (nie generuje zysku dla organizatorów) i jest możliwa dzięki wsparciu wielu podmiotów i organizatorów. Wśród partnerów akcji, którzy uznali tę inicjatywę za ceną i wsparli ją finansowo, znaleźli się Polskie Stowarzyszenie Centrów Ogrodniczych, Apilandia, Zrzeszenie Miejsko-Gminnego Koła Pszczelarzy w Mirsku, Sudecki Klub Pszczelarza w Wałbrzychu, Ekolas, Szkółka krzewów Eryk Stus, Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach, Wydawnictwo Press-Forum, Allepszczoła, Stanpol, Centrum Pszczelarskie Wilde, Prokit, ProBiotics, PPHU Nektar, Hurtmot, Apitec, Łysoń Sp. z o.o. oraz PP Łysoń.


Redakcja „Pasieki” przyjęła na siebie trud opracowania graficznego, pozyskania sponsorów i kolportażu plakatów. PSCO dodatkowo zaangażowało się w kolportaż plakatów oraz rekomendację i nagłośnienie kampanii.

Każda lipa (albo inna roślina miododajna) zasadzona dzięki akcji przyniesie korzyść tysiąckroć większą od kosztów akcji!


Sadzmy lipy!