image
ul. Poznańska 15, 62-005 Owińska k/Poznania

Samochody firmowe – nowe zasady VAT

Samochody firmowe – nowe zasady VAT

Od 1 kwietnia 2014 roku weszły w życie nowe regulacje dotyczące odliczania podatku VAT od samochodów. Wprowadzono 2 stawki: 50% i 100%. Z zasady VAT od zakupu (w tym leasingu) i wydatków na każde auto zarejestrowane na firmę podlega odliczeniu w wysokości 50%, zaś w wyjątkowych przypadkach podatnik będzie miał możliwość odliczenia pełnej wartości podatku VAT.

Podatnikowi przysługuje prawo do odliczania 100% VAT od faktur zakupu lub leasingu oraz od pozostałych faktur (wydatki eksploatacyjne, paliwo) jeśli auto jest w 100% służbowe ze względu na jego konstrukcję lub sposób użytkowania:.

1. Konstrukcja samochodu:

– pojazdy specjalne (koparki, wywrotki, ładowarki)

– pojazdy z jednym rzędem siedzeń, z zamkniętą częścią ładowną, stanowiące konstrukcyjnie jedną całość (wielozadaniowe, typu van) – VAT-1

– pojazdy z jednym rzędem siedzeń z otwartą częścią ładowną, stanowiące konstrukcyjnie jedną całość (typu truck) – VAT-3

– pojazdy z jednym rzędem siedzeń i częścią ładowną stanowiącą osobny element konstrukcyjny – VAT-4

/Zaświadczenia o spełnieniu VAT-1, VAT-3 i VAT-4 wydają okręgowe stacje diagnostyczne, z tym, że zaświadczenia wydane przed 1. kwietnia nie tracą ważności/

2. Sposób użytkowania:

Wszystkie pozostałe pojazdy, które na podstawie wewnętrznych procedur przedsiębiorstwa użytkowane są w 100% w celach gospodarczych i w stosunku do których prowadzona jest szczegółowa ewidencja przebiegu pojazdu. W tym przypadku konieczne jest zgłoszenia takiego pojazdu do Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego (na druku VAT-26).

WAŻNE: Możliwość uznania pojazdu za użytkowany w 100% dla celów firmowych została odebrana podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania.

Warto podkreślić, że prawo do 50% odliczania VAT nie dotyczy faktur za paliwo. Taka możliwość pojawi się dopiero 1 lipca 2015 roku. Do tego czasu VAT może zostać odliczany wyłącznie od faktur zakupu / leasingu oraz od wydatków na eksploatację pojazdu i nie ma znaczenia, czy podatnik wykorzystał już dotychczas obowiązujący limit (60%, nie więcej, niż 6.000 zł) – od 01.04.2014 wszystkich obowiązują nowe zasady.