image
ul. Poznańska 15, 62-005 Owińska k/Poznania

Szkolenie dla Centrów Ogrodniczych

Szkolenie dla Centrów Ogrodniczych

 

21 lutego 2013 roku w Pawilonie 3, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbyło się szkolenie dla Centrów Ogrodniczych stowarzyszonych w PSCO oraz dla wszystkich chętnych, poświęcone aspektom podatkowym i finansowym związanym z prowadzeniem Centrów Ogrodniczych.

Pierwsza część spotkania poprowadzili panowie Dariusz Brzozowski i Maciej Hadas, specjaliści z zakresu doradztwa podatkowego, reprezentujący Firmę Grant Thornton Frąckowiak, którzy w sposób zrozumiały dla każdego odbiorcy przedstawili wady i zalety prowadzenia różnych typów działalności – od działalności osoby fizycznej, przez spółki cywilną, jawną i komandytową, do spółki z o.o.

Przedmiotem ich prezentacji był także temat aktualny już dla sporej części osób prowadzących Centra Ogrodnicze, a mianowicie zagadnienie dobrej sukcesji, czyli mądrego przekazywania swoich biznesów dzieciom i wnukom oraz zabezpieczenie bliskich na wypadek śmierci.

Trzeci blok został poświęcony możliwościom optymalizacji w zakresie podatku VAT, a także innym działaniom, które mogą pomóc zaoszczędzić pieniądze i utrzymać płynność finansową przez cały rok, a nie tylko w sezonie.

W ramach każdej części uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań prowadzącym, którzy mając wiedzę teoretyczną i praktyczną, starali się odpowiedzieć na każde zapytanie i przedstawiony problem. Wszyscy otrzymali materiały szkoleniowe.

W drugiej części popołudnia odbyło się spotkanie z panem Grzegorzem Falkowskim, Sekretarzem Związku Szkółkarzy Polskich, który zaprezentował wykład pt.: „Krzewy liściaste szczególnie przydatne do uprawy w zieleni miejskiej oraz ogrodach przydomowych”. Przez około 45 minut omówił najwartościowsze gatunki i odmiany krzewów liściastych, z uwzględnieniem nowości i komentarzem, dlaczego dana odmiana może wkrótce stać się popularna. Pan Grzegorz Falkowski przez 7 lat pracował w Instytucie Ogrodnictwa w Pracowni Szkółkarstwa Roślin Ozdobnych w Skierniewicach, a przez ostatnie 2 lata zajmował się oceną najnowszych odmian krzewów liściastych oraz traw ozdobnych uprawianych w warunkach klimatycznych Polski Centralnej i w ramach spotkania naTargach podzielił się ze słuchaczami wynikami swojej dotychczasowej pracy.

Call Now Button