image
ul. Poznańska 15, 62-005 Owińska k/Poznania

XIII Walne Zgromadzenie Członków PSCO on-line

XIII Walne Zgromadzenie Członków PSCO on-line

W  dniu 14 grudnia 2020 roku Zarząd PSCO zaprasza wszystkich swoich Członków
na XXIII Walne Zgromadzenie, które w tym roku odbędzie się zdalnie w formie
wideokonferencji za pomocą programu zoom.

 

.

Call Now Button