image
ul. Poznańska 15, 62-005 Owińska k/Poznania

XIII Walne Zgromadzenie Członków PSCO

XIII Walne Zgromadzenie Członków PSCO

W dniach 16-17-18 listopada 2011 roku, w Hotelu Belweder w malowniczej górskiej miejscowości Ustroń, odbyło się 13 Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Centrów Ogrodniczych. 

Podczas spotkania podsumowane zostały efekty działań oraz przedstawione ciekawe propozycje na przyszły rok m.in. planowane warsztaty i szkolenia, wspólne przedsięwzięcia, promocja marki PSCO.

Katarzyna Pruchniewicz przypomniała zebranym zalety holenderskiego programu promocji roślin – Plant Publicity Holland. Niewątpliwie bardzo interesującym punktem programu było spotkanie z ekspertem brytyjskiego rynku centrów ogrodniczych – Nevillem Steinem. Uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak Stowarzyszenie może jeszcze lepiej pomagać swoim członkom w rozwoju ich działalności na przytaczanych przykładach z brytyjskiego rynku ogrodniczego. 
Drugi dzień zjazdu został dedykowany wystąpieniom firm i prezentacjom produktów. Propozycja pozatargowego spotkania wyniknęła z zapotrzebowania zgłaszanego przez producentów i dostawców i spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem ze strony Członków PSCO.
 
W spotkaniu uczestniczyli właściciele i menedżerowie reprezentujący 35 wiodących Centrów Ogrodniczych z Polski należących do Stowarzyszenia. Przygotowany trzydniowy program trafił w potrzeby uczestników, którzy bardzo pozytywnie ocenili organizację spotkania. Tegoroczny Zjazd jeszcze raz udowodnił, że potrzeba wymiany informacji, współdziałania i edukacji jest ogromna, a łącząc siły każdy z osobna staje się bardziej efektywny w swoich działaniach.
Call Now Button