image
ul. Poznańska 15, 62-005 Owińska k/Poznania

ZUS czy OFE?

ZUS czy OFE?

Począwszy od 1. kwietnia do końca lipca 2014 roku, ci z nas, którzy są członkami OFE (Otwartych Funduszy Emerytalnych) mogą zadecydować, czy ich składki mają w całości trafiać do ZUS, czy też nadal częściowo być gromadzone w OFE.

 

Składka emerytalna wynosi 19,52% pensji brutto, w tym w połowie opłacana jest przez pracownika z pensji, a w połowie przez pracodawcę i stanowi narzut na wynagrodzenie (koszt pracodawcy). 12,22% podstawy trafia do ZUS i to się nie zmieni. Pozostaje 7,30%, które od sierpnia 2014 roku (w odniesieniu do składek za lipiec 2014) zostaną rozdystrybuowane inaczej, niż dotychczas:

– obecnie 4,5% trafia do ZUS (subkonto II filaru), a 2,8% do OFE

– jeśli zadecydujemy o pozostaniu w OFE, na subkonto w ZUS trafi 4,38%, a do OFE 2,92%.

– jeżeli nie podejmiemy żadnych kroków, nasza składka w pełnej wysokości (t.j. 7,30%) automatycznie zacznie trafiać do ZUS, na subkonto II filaru.

Decyzję musi podjąć indywidualnie każdy członek OFE – nie ma możliwości, aby np. pracodawca zrobił to za nas.

 

Aby pozostać członkiem Otwartego Funduszu Emerytalnego, należy wypełnić formularz ZUS-US-OFE-01 (dostępny na stronach internetowych ZUS i Ministerstwa Pracy) i złożyć go lub odesłać pocztą do 31.07.2014 do swojego oddziału ZUS. Warto dodać, że wybierając pozostanie w OFE mamy możliwość zmiany funduszu na inny, niż ten, którego członkiem obecnie jesteśmy, oraz, że począwszy od roku 2016, raz na 4 lata, będziemy mogli zmienić decyzję i całkowicie przenieść się do ZUS lub też na nowo wejść do OFE.

Co jeszcze należy wiedzieć przed dokonaniem decyzji?

– po pierwsze OFE pobierają prowizję za swoją pracę – obecnie wynosi ona 1,75% składki

– po drugie warto śledzić rankingi OFE, zarówno rankingi krótkoterminowe (np. za ostatni rok), jak i długoterminowe (np. za ostatnie 5 lat), tak aby korzystnie ulokować swoją składkę

– po trzecie wybór pomiędzy OFE a ZUS nie dotyczy osób, którym pozostało do emerytury mniej, niż 10 lat od momentu wejścia w życie przepisów o nowym sposobie naliczania składek, tj. kobiet urodzonych przed 10.1961 r. oraz mężczyzn urodzonych przed 09.1957 r.

 

*************************************************************************************************************

Przykładowe wyliczenia dla kwoty brutto 3.000 zł:

I. Cała składka do ZUS:

366 zł do ZUS na I filar oraz 219 zł do ZUS na II filar

II. Część składki do OFE:

366 zł do ZUS na I filar oraz 131,40 zł do ZUS na II filar

87,60 zł do OFE (minus prowizja: 1,53 zł).

 *************************************************************************************************************

 

Aby zapobiec wyścigowi OFE i wywieraniu presji na ubezpieczonych, do czasu zakończenia okresu przejściowego, tj. do 31.07.2014, Otwarte Fundusze Emerytalne mają zakaz reklamowania się.