image
ul. Poznańska 15, 62-005 Owińska k/Poznania

Dla Kandydatów

Zostań Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Centrów Ogrodniczych!
Zostań Członkiem grupy właścicieli polskich centrów ogrodniczych, i przekonaj się, że poprzez wspólne działania można osiągnąć znacznie więcej, aniżeli samodzielnie.

 

PSCO to największa organizacja zrzeszająca właścicieli i menadżerów centrów ogrodniczych w Polsce.
Stowarzyszenie zostało powołane przed ponad 22 laty, aby wspomagać biznes swoich członków poprzez m.in.: umożliwianie wzajemnej komunikacji, wymianę doświadczeń, podnoszenie standardów i wytyczanie trendów, wspólne działania promocyjne i marketingowe oraz reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy.
Obecnie stanowimy 60-osobową grupę doświadczonych osób, mających wiedzę z dziedziny ogrodnictwa oraz zarządzania i marketingu centrów ogrodniczych, ale nieprzerwanie zapraszamy niezrzeszonych, a chętnych właścicieli placówek detalicznych z całej Polski do przyłączania się do Stowarzyszenia i podejmowania wspólnych działań w branży.
Część naszych członków zrzeszona jest w Grupie Zakupowej DCO Sp. z o.o., która wyłoniła się z naszego Stowarzyszenia.

 

Razem można więcej!

 

Szczególnie zapraszamy do udziału w organizowanych corocznie listopadowych zjazdach członków, towarzyszących Walnemu Zgromadzeniu, gdzie nowym kandydatom oferujemy bezpłatnie ciekawe szkolenia, prelekcje oraz bliższe zapoznanie z resztą grupy, działalnością Stowarzyszenia i korzyściami jakie niesie współdziałanie w strukturach PSCO.
Naszą misją jest propagowanie wiedzy ogrodniczej zarówno w swoim gronie, jak i wśród klientów. Dbamy też o stałe podnoszenie własnych kwalifikacji i wymianę doświadczeń związanych z prowadzeniem firm ogrodniczych. Wyznaczane w grupie cele, realizujemy poprzez szkolenia, coroczne spotkania, wspólne wyjazdy, targi branżowe.

 

Najważniejsze cele Stowarzyszenia:

 

1. Doskonalenie poziomu usług proponowanych przez Centra Ogrodnicze,
2. Podejmowanie działań w celu uzyskiwania korzystnych rozwiązań prawnych i systemowych
3. Podnoszenie kwalifikacji i etyki zawodowej prowadzących centra ogrodnicze
4. Działania na rzecz upowszechniania i rozwoju Centrów Ogrodniczych

 

Korzyści z przynależności do PSCO:

 

1. Wspólne akcje promocyjne i marketingowe
2. Możliwość wpływania na ceny usług na rynku ogrodniczym
3. Szkolenia dla właścicieli i pracowników centrów ogrodniczych
4. Działania integracyjne dla Członków Stowarzyszenia obejmujące m.in. coroczne spotkania podczas dużych imprez targowych i Walnego Zgromadzenia oraz Tradycyjnych Targów Rynku Ogrodniczego PSCO i DCO, tematyczne wyjazdy studyjne.
5. Wymiana doświadczeń i współpraca w ramach grupy
6. Specjalne oferty od producentów i kontrahentów
7. Stała współpraca z innymi branżowymi organizacjami oraz mediami

 

Zasady przyjmowania do Polskiego Stowarzyszenia Centrów Ogrodniczych
O przyjęciu w poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd po zapoznaniu się z pisemną deklaracją kandydata będącego aktualnie lub w przeszłości właścicielem Centrum Ogrodniczego lub uczestniczącego w zarządzaniu Centrum Ogrodniczym.
Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna lub prawna, która uzasadni swoje zainteresowanie działalnością Centrów Ogrodniczych i zadeklaruje swoją pomoc dla Stowarzyszenia.

 

Przyjęcie nowych Członków odbywa się na Posiedzeniu Zarządu, na bieżąco, po wpłynięciu deklaracji od kandydata i po uzyskaniu przez Zarząd opinii o kandydacie.
Po zapoznaniu się ze statutem, wypełnioną deklarację wraz z ankietą należy przesłać do Biura PSCO.
Kontakt w sprawie otrzymania formularzy rekrutacyjnych: biuro@psco.org.pl.

Call Now Button