image
ul. Poznańska 15, 62-005 Owińska k/Poznania

O nas | PSCO

 

Polskie Stowarzyszenie Centrów Ogrodniczych jest organizacją, która została powołana, aby wspomagać biznes zrzeszonych w niej Członków poprzez umożliwienie komunikacji, podnoszenie standardów i wspomaganie Członków w promowaniu swoich Centrów Ogrodniczych. W obecnej chwili mamy w naszych szeregach właścicieli 60 dużych polskich Centrów Ogrodniczych, zrzeszonych również w Grupie Zakupowej DCO Sp. z o.o., która wyłoniła się z naszego Stowarzyszenia i z którą wspólnie prowadzimy działania przede wszystkim promocyjno-marketingowe.

Naszym celem są działania szkoleniowe, edukacyjne, naukowe, które podnoszą poziom świadomości biznesowej naszych Członków i powodują, że zdecydowanie wyróżniamy się w walce z konkurencją. Promujemy polskie, rodzinne firmy, często ważnych pracodawców w danym regionie.

Historia Stowarzyszenia sięga połowy lat 90-tych, kiedy to polska transformacja była już ugruntowana i zaczęto szukać nowych możliwości współpracy pomiędzy Centrami Ogrodniczymi a producentami roślin. Pierwsze spotkanie grupy szkółkarzy i właścicieli Centrów odbyło się w 1997 roku w szkółce Clematis, a w trakcie wystawy szkółkarskiej “Zieleń to życie” udało się zgromadzić już większą grupę osób zainteresowanych stworzeniem organizacji skupiającej właścicieli Centrów Ogrodniczych i zrzeszającej ludzi o podobnych celach biznesowych. Kolejne spotkanie, w Hotelu Gromada, przyniosło konkrety – stworzono koncepcję i podwaliny pod stworzenie odpowiednich dokumentów niezbędnych do rejestracji Stowarzyszenia Centrów Ogrodniczych, które zmieniło potem nazwę na Polskie Stowarzyszenie Centrów Ogrodniczych. Pierwszy Walny Zjazd odbył się w Kazimierzu n/Wisłą i tam właśnie dokonano wyboru władz, wyglądu logotypu i określono w zarysie dalsze plany i cele na przyszłość.

 

Dotychczasowi Prezesi PSCO:

Magdalena Kulińska (1998-2001),

Leszek Sierszchuła (2001-2004 i 2004-2007),

Leszek Kurowski (2007-2010, 2010-2013, 2013-2016).

 

 

Zarząd

Firmy Współpracujące

Dla Kandydatów