image
ul. Poznańska 15, 62-005 Owińska k/Poznania

Statut Stowarzyszenia

STATUT
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA 
CENTRÓW OGRODNICZYCH

 

Definicja Centrum Ogrodniczego: Centrum Ogrodnicze to  miejsce, w którym prowadzi się sprzedaż detaliczną towarów i usług wykorzystywanych przy tworzeniu, pielęgnacji i upiększaniu otoczenia wszędzie tam, gdzie człowiekowi towarzyszą rośliny.

 Spis Treści:

I. Nazwa, siedziba i teren działania

II. Czas trwania Stowarzyszenia

III. Cele Stowarzyszenia

IV. Środki realizacji 

V. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

VI. Władze Stowarzyszenia

VII. Majątek Stowarzyszenia

VIII. Działalność gospodarcza

IX. Postanowienia końcowe

Call Now Button